SKAŁY DOLNEGO ŚLĄSKA w terenie

___________________________________________________________________________
SKAŁY MAGMOWE

 


Pegmatyt z turmalinami / Piława Górna

 
Pegmatyt - przerosty pismowe / Piława Górna


Trachybazalt - melafir / okolice Suszyny


Granit / Szklarska Poręba - Huta


Granit porfirowaty / Szklarska Poręba - sztolnia uranowa


Granit z żyłą pegmatytu / Siedlimowice


 

Granit z żyłą pegmatytu / Siedlimowice


Gabro / Ślęża


Diabaz / Nowa Ruda-Słupiec


Bazalt ze zwietrzałymi bombami oliwinowymi / Lubań


Bazalt - wietrzenie kuliste / Lubań


Bazalt - cios słupowy / Lubań


Ryolit (porfir kwarcowy) - Nowy Kościół

___________________________________________________________________________
SKAŁY METAMORFICZNE

 


Serpentynit poprzecinany żyłami chalcedonu / kop. Wiry


Zwietrzały serpentynit / Wiry


Migmatyt / Piława Górna DSS


Migmatyt / Piława Górna DSS


Marmur / Stronie Śląskie


Marmur z amfibolitem (Stronie Śląskie)


Łupki krzemionkowa / Pustków Wilczkowski


Łupki krzemionkowo-grafitowe / Brodziszów


Łupek łyszczykowy z granatami / Czarna Kopa, Karkonosze


Hornfels / Szklarska Poręba, sztolnia uranowa


Hornfels z kwarcowymi budinami / Wysoki Grzebiet, Góry Izerskie


Hornblendyt / Bystrzyca Górna


Granulit -/Zagórze Śląskie


Gnejs laminowany / Zagórze Śląskie


Gnejs migmatyczny / Lądek Zdrój


Żyła fluorytu w otoczeniu marmurów i skarnów / Kletno - sztolnia


Amfibolit / Piława Górna DSS


Skała wapienno-krzemianowa / Izerskie Garby

___________________________________________________________________________
SKAŁY OSADOWE

 


Zlepieniec / Nowa Ruda / karbon


Zlepieniec z pokładem węgla / Wałbrzych / Karbon


Wapienie pelitowe / Srebrna Góra, przekop kolejowy / karbon


Łupki mułowcowe / Srebrna Góra, przekop kolejowy / karbon


Łupek ilasto-mułowcowy z odciskami flory / Nowa Ruda / karbon


Lidyty / Żdanów / sylur

___________________________________________________________________________
SKAŁY INNE

 


Kwarc żyłowy / Izerskie Garby


Septaria syderytowo-ilasta / Nowa Ruda


Jaspis / Świerki

 

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl