Tytuł:   ATLAS MINERALOGII
Autor: Guillermo Gold Gormaz, Jordi Jubany Casanovas, przekład: Barbara Zapolska
Uwagi: Tradycyjny leksykon, w którym w pierwszej części przedstawione są właściwości minerałów, rozpoznawanie itp. a w drugiej pogrupowane w jednostki systematyczne, opisy poszczególnych minerałów. Atlas zawiera dosyć pokaźną liczbę barwnych zdjęć.

Wydawnictwo:

 Wiedza i Życie, Warszawa 1992  |  stron: 96, format: A4, twarda oprawa, kolor

 

Tytuł:   BOGACTWA MINERALNE DOLNEGO ŚLĄSKA
Autor: Włodzimierz Koszarski
Uwagi: Przegląd, charakterystyka i górnictwo ważniejszych surowców mineralnych; zwięźle i na temat.

Wydawnictwo:

 PZWS, Warszawa 1963  |  stron: 132, format: 15x21, miękka oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   BUDOWA GEOLOGICZNA POLSKI - SERIA
  STRATYGRAFIA
Autor: praca zbiorowa
Uwagi: Seria składająca się z części: Prekambr i paleozoik, Mezozoik,

Wydawnictwo:

 Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa   |  stron: x , format: B5, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   BUDOWA GEOLOGICZNA POLSKI - SERIA
  ATLAS SKAMIENIAŁOŚCI
Autor: praca zbiorowa; red. Lidia Malinowska
Uwagi: Seria składająca się z części: Starszy paleozoik z proterozoikiem, Dewon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Kreda, Neogen, Paleogen, Czwartorzęd

Wydawnictwo:

 Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa   |  stron: x , format: B5, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   GEOLOGIA HISTORYCZNA
Autor: Henryk Makowski (redakcja)
Uwagi: Solidne opracowanie z dziedziny geologii historycznej, polecane studentom geologii. Na początku autorzy wprowadzają w podstawowe zagadnienia tej dziedziny geologii, a następnie opisują kolejno każdy okres geologiczny - wiadomości ogólne, świat organiczny, biostratygrafię, facje, klasyczne profile i występowania utworów danego okresu na świecie i w Polsce. 

Wydawnictwo:

 Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1977  |  stron: 882, format: B5, twarda oprawa, czarnobiala

 

Tytuł:  GEOLOGICZNA KARTOGRAFIA WGŁĘBNA
Autor: Zbigniew Kotański
Uwagi: Rozdziały: 1.Rodzaje map geologicznych stosowanych w kartografii geologicznej, 2.Konstruowanie map izolinii, 3.Mapy strukturalne, 4.Mapy miąższościowe, 5.Mapy superpozycyjne, 6.wgłębne mapy geologiczne, 7.Czytanie i interpretacja map geologicznych; mapy tektoniczne, 8.Mapy składu, mapy paleogeograficzne, analiza statystyczna map izolinii, 9. Cele, zadania i etapy badań wgłębnych oraz ich realizacja w formie opracowań kartograficznych.

Wydawnictwo:

 Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990  |  stron: 331, format: B5, miękka oprawa, częściowo kolorowa

 

Tytuł:   GEOMOFOLOGIA
Autor: Mieczysław Klimaszewski
Uwagi: Wielkie dzieło znanego geomorfologa - obowiązkowa pozycja dla każdego geologa. Na przeszło tysiącu stronach autor opisuje główne elementy rzeźby powierzchni Ziemii, ich charakterystykę, genezę i czynniki które doprowadziły do ich powstania.

Wydawnictwo:

 PWN, Warszawa 1981  |  stron: 1063, format: B5, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   GEOMORFOLOGIA POLSKI TOM 2 (Niż Polski)
Autor: Praca zbiorowa pod red. Rajmunda Galona
Uwagi: Klasyczne opracowanie zagadnień geomorfologicznych Niżu Polskiego podzielone na poszczególne regiony.

Wydawnictwo:

 PWN, Warszawa 1972  |  stron: 373, format: B5, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   JAK POWSTAŁY TATRY
Autor: Edward Passendorfer
Uwagi: Jedna z ciekawszych pozycji dotycząca Tatr, autor przyjaznym językiem opisał budowę geologiczną i przeszłość Tatr

Wydawnictwo:

 Wyd. Geologiczne, Warszawa 1971  |  stron: 279, format: 15x51, miękka oprawa, czarno-biała/kolor

 

Tytuł:   KAMIENIE OZDOBNE POLSKI
Autor: Wiesław Heflik
Uwagi: Jedna z ciekawszych książek, w której znajdziemy zarówno standardowe wiadomości z dziedziny mineralogii i petrologii jak i wiele innych przydatnych informacji (m.in. z obróbki kamieni ozdobnych, poszukiwania, imitacji, konserwacji itp.). Ciekawie napisany jest dział opisujący poszczególne kamienie ozdobne Polski. Poza opisami właściwości, wiele tu interesujących ciekawostek, historii wydobycia, złożach, wykorzystaniu danych kamieni. Tekst jest uzupełniony licznymi fotografiami (czarno-białymi) kamieniołomów, biżuterii i architektury w której wykorzystano opisane surowce. Na końcu autor zamieścił kilkanaście mapek regionów Polski z zaznaczonymi wystąpieniami kamieni ozdobnych oraz  34 kolorowe zdjęcia okazów.

Wydawnictwo:

 Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989  |  stron: 250, format: 14x20, miekka oprawa, czarno-biała/kolor

 

Tytuł:   MAŁA ENCYKLOPEDIA KAMIENI SZLACHETNYCH I OZDOBNYCH
Autor: Nikodem Sobczak
Uwagi: Jedna ze starszych polskich książek o kamieniach szlachetnych i ozdobnych. Pozycja ta składa się z 2 głównych części. Pierwsza traktuje o genezie kamieni szlachetnych, warunkach powstawania, klasyfikacji, formach występowania i cechach pozwalających rozpoznać poszczególne minerały. W drugiej części w kolejności alfabetycznej zostały przedstawione cechy głównych kamieni szlachetnych i ozdobnych. Na końcu książki znajduje barwna wkładka zawierająca ponad 30 zdjęć minerałów, niestety słabej jakości.

Wydawnictwo:

 Alfa, Warszawa 1986  |  stron: 191, format: 24x16, miękka oprawa, czarno-biała/kolor

 

Tytuł:  MINERALOGIA, PETROGRAFIA I GEOLOGIA
Autor: Zbigniew Kilian, Tadeusz Szczepanik
Uwagi: Pozycja traktująca o prawie wszystkich dziedzinach geologii, autorzy opisują główne zagadnienia z mineralogii, petrografii, geologii dynamicznej i historycznej, geologii złóż i innych. Książka w stylu "wszystko w jednym".

Wydawnictwo:

 PWSZ, Warszawa 1961  |  stron: 341, format: B5, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:  MINERALOGIA SZCZEGÓŁOWA
Autor: Bolewski Andrzej
Uwagi: Podstawowy podręcznik zawierający szczegółowe opisy minerałów, ich cechy i występowanie, w porządku systematycznym.

Wydawnictwo:

 Wyd. Geologiczne, Warszawa 1965-82  |  stron: 96, format: B5, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   MINERAŁY POLSKICH KARPAT
Autor: Irena Gucwa, Aurelia Pelczar
Uwagi: Opis w porządku alfabetycznym minerałów w kolejnych stanowiskach w Karpatach.

Wydawnictwo:

 Wyd. Geologiczne, Warszawa 1986  |  stron: 148, format: B5, miękka oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   NAUKA O ZŁOŻACH
Autor: Hubert Gruszczyk
Uwagi: Podręcznik akademicki; najważniejsza pozycja traktująca o złożach, zawiera ogólne informacje o złożach, ich powstawaniu, formach itp., a także charakterystykę poszczególnych typów złóż.

Wydawnictwo:

 Wyd. Geologiczne, Warszawa 1972, 84  |  stron: 532, format: B5, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   PLEJSTOCEN POLSKI ŚRODKOWEJ
Autor: Stefan Zbigniew Różycki
Uwagi: Autor w pozycji przedstawił historię geologiczna obszaru położonego między linią zasięgu ostatniego zlodowacenia (na północy) i lewym brzegiem Wisły (na południu). Poza charakterystyka kolejnych zlodowaceń i oddzielających je interglacjałów, w książce znajdziemy także garść informacji o trzeciorzędzie i granicy Trz/Q.

Wydawnictwo:

 PWN, Warszawa 1967  |  stron: 235, format: B5, miękka oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   PODSTAWY PALEONTOLOGII
Autor: David M. Raup, Steven M. Stanley (tłum. J. Kaźmierczak; red. H. Osmólska)
Uwagi: Zawiera działy: 1. Opis i klasyfikacja skamieniałości (fosylizacja i zapis paleontologiczny; opis okazu; zmienność osobnicza; populacja jako jednostka; gatunek jako jednostka; grupowanie gatunków w wyższe kategorie; oznaczanie skamieniałości), 2. Zastosowanie danych paleontologicznych (adaptacje i morfologia funkcjonalna; biostratygrafia; paleoekologia; ewolucja a zapis kopalny; biogeografia)

Wydawnictwo:

 PWN, Warszawa 1984  |  stron: 525, format: B5, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z GEOLOGII HISTORYCZNEJ
Autor: Stanisław Orłowski (redakcja)
Uwagi: Pozycja dedykowana studentom geologii i nauk pokrewnych - w książce zawarta jest charakterystyka poszczególnych okresów geologicznych; opracowanie stylem podobne do "Geologii Historycznej" Makowskiego.

Wydawnictwo:

 Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986  |  stron: 308, format: B5, miękka oprawa

 

Tytuł:   PRZEWODNIK GEOLOGICZNY PO TATRACH
Autor: Zbigniew Kotański
Uwagi: W książce zawarte są opisy 12 tras począwszy od Gubałówki po wysokie Tatry granitowe. Opis każdej wycieczki zawiera wstęp (długość wycieczki, suma przewyższeń, dojazd), i dokładny opis trasy i budowy geologicznej terenu objętego trasą. Do każdego opisu dołączono liczne zdjęcia (często z zaznaczonymi powierzchniami strukturalnymi), mapy geologiczne i przekroje.

Wydawnictwo:

 Wyd. Geologiczne, Warszawa 1971   |  stron: 280, format: 15x21, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   PRZEWODNIK GEOLOGICZNY PO ZACHODNICH KARPATACH FLISZOWYCH
Autor: praca zbiorowa pod red. Rafała Unruga
Uwagi: Klasyczny przewodnik geologiczny, wstępne wiadomości o stratygrafii, tektonice i przeszłości geologicznej Karpat; 25 wycieczek terenowych po Karpatach zachodnich, do każdej dołączona jest rozkładana schematyczna mapa geologiczna z zaznaczonymi punktami wycieczek

Wydawnictwo:

 Wyd. Geologiczne, Warszawa 1969  |  stron: 260, format: 15x21, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   SŁOWNIK PETROGRAFICZNY
Autor: Wacław Ryka, Anna Maliszewska
Uwagi: "Słownik petrograficzny zawiera 5600 haseł głównych z dziedziny petrografii skał magmowych, metamorficznych i osadowych, metod badań petrograficznych oraz stosowanej w badaniach aparatury, a ponadto ogólne hasła z dyscyplin ściśle związanych z petrografią: sedymentologii, geochemii, mineralogii i geologii złóż."

Wydawnictwo:

 Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991  |  stron: 413, format: B5, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   SŁOWNIK STRATYGRAFICZNY
Autor: Praca zbiorowa
Uwagi: Słownik zawiera pojęcia związane ze stratygrafią, wydzielenia litostratygraficzne

Wydawnictwo:

 Wyd. Geologiczne, Warszawa 1968  |  stron: 530, format: 15x21, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   SUROWCE MINERALNE DOLNEGO ŚLĄSKA
Autor: praca zbiorowa pod red. K. Dziedzic, S. Kozłowski, A. Majerowicz, L. Sawicki
Uwagi: Najciekawsza i najobszerniejsza pozycja traktująca o surowcach mineralnych tego regionu. na wstępie autorzy poruszają zagadnienie budowy geologicznej regionu oraz o historii eksploatacji surowców. W części głównej kolejno są scharakteryzowane surowce od energetycznych, przez rudy metali, surowce chemiczne, skalne, węglanowe, ilaste, okruchowe do kamieni szlachetnych i wód mineralnych. Poza charakterystyką opisane są główne złoża i rejony występowania danego surowca. Tekst wzbogacony w liczne profile, schematy i przekroje, na końcu książki są zawarte fotografie oraz 9 rozkładanych map.

Wydawnictwo:

 Ossolineum, Wrocław 1979  |  stron: 510, format: B5, twarda oprawa, czarno-biała

 

Tytuł: Z BIEGIEM WISŁY
Autor: C. Kolago, J. Głodek, A. Kęsik, J. E. Mojski, L. Starkel
Uwagi: 

Wydawnictwo:

 Wyd. Geologiczne, Warszawa 1967  |  stron: 490, format: 15x21, miękka oprawa, czarno-biała

 

Tytuł:   ZARYS GEOLOGII POLSKI
Autor: M. Książkiewicz, J. Samsonowicz, E. Ruhle
Uwagi: Książka zawiera opis budowy geologicznej i stratygrafię utworów w poszczególnych regionach Polski. Tekst uzupełniony licznymi tabelami, profilami, przekrojami, mapkami itp.

Wydawnictwo:

 Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1992  |  stron: 380, format: B5, twarda oprawa, czarno-biała