MYCIE, CZYSZCZENIE I PREPARACJA OKAZÓW

 

“Świeże” okazy przywiezione prosto z wyprawy często wymagają dokładnego oczyszczenia.

Minerały nierozpuszczalne w wodzie i odporne na działanie czynników atmosferycznych (np. kwarc, topaz, agat) można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentów. Umyte okazy suszymy na papierze lub bibułce. Nie należy natomiast suszyć okazów wystawiając je bezpośrednio na słońce. Minerały pokryte iłami można czyścić szczoteczką. Ił i brud w różnych zakamarkach możemy usunąć za pomocą wykałaczki lub zaostrzonej zapałki. Okazy pokryte kurzem czyścimy miękką szczoteczką lub przez zwykle zdmuchnięcie go z okazu.

Wszelkie minerały rozpuszczalne w wodzie np. chalkantyt należy myć w benzynie lub alkoholu. Chlorki (np. halit) powinniśmy myć w roztworach solankowych. Inne sole łatwo rozpuszczalne, które chłoną wilgoć z powietrza (np. sylwin i karnalit) aby zapobiec ich rozpuszczeniu należy włożyć do szczelnych pojemników wsypując uprzednio do nich trochę ryżu.

Niektóre minerały po wydobyciu z naturalnego środowiska po pewnym czasie zaczynają się rozkładać. Dotyczy to głównie buł markasytowych które występują w trzeciorzędowych iłach w kopalniach węgla brunatnego. Często jego powierzchnia pokrywa się białym nalotem i okaż rozsypuję się w drobny, szary proszek. Można temu zapobiec poprzez kąpiel markasytu we wrzącej wodzie i po wysuszeniu zanurzeniu go w acetonie.

W starych kamieniołomach i naturalnych odsłonięciach minerały a zwłaszcza skały są często pokryte porostami i glonami. Do usuwania tego typu zanieczyszczeń używamy igły. Po zdrapaniu porostów okaz moczymy w amoniaku, a następnie spłukujemy go wodą.

Inne zanieczyszczenia takie jak naloty tlenków manganu i żelaza używamy rozcieńczonego kwasu szczawiowego. Okaz zostawiamy w kwasie na kilka dni. Ślady palców i tłuszcz na gładkich i polerowanych powierzchniach mogą być usunięte za pomocą alkoholu.

Często na okazach pirytu, chalkopirytu, hematytu, magnetytu oraz ilmenitu i markasytu, na ich powierzchni tworzy się matowa powłoka. Aby przywrócić pierwotny blask okaz należy po przepłukaniu wodą zanurzyć w kwasie solnym (HCl).

Niektóre okazy przykryte są nieraz kalcytem lub innymi minerałami, które trzeba usunąć aby odsłonić bardziej cenne i efektowne minerały. Część węglanów np. kalcyt usuniemy przez wytrawienie okazu w kwasie solnym lub octowym.

Przy posługiwaniu się stężonymi kwasami i innymi roztworami należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest używanie gumowych rękawiczek i ochronnych okularów. Nie powinniśmy pracować z kwasami w zamkniętym pomieszczeniu ponieważ opary niektórych kwasów są szkodliwe dla organizmu.

___________________________________________________________________________________________________

PREPARACJA SKAMIENIAŁOŚCI

Często po umyciu przywiezionych okazów skamieniałości na powierzchniach zachowanych elementów szkieletowych nadal zostaje znaczna ilość materiału skalnego, a w skrajnych przypadkach niemal cała skamieniałość może być zakryta przez skałę. Taki okaz musimy poddać preparacji, czyli usunięciu zbędnej skały. Jest wiele technik preparacji, a do najpowszechniejszej należą metody mechaniczne. Skała usuwana jest za pomocą ostrych narzędzi takich jak mały młotek, dłutka, skrobaki, rylce czy igły. W miarę miękkich skałach (iły, łupki) pomocne będą różne rodzaje szczotek (z tworzywa sztucznego, metalowe). Do twardych skał i precyzyjnej preparacji używa się specjalnych igieł preparacyjnych czy mini-młotków na sprężone powietrze, jednak są one dość drogie. Tańszą alternatywą są maszynki wibracyjne do grawerowania. Dodatkowymi narzędziami wspomagającymi preparację są małe frezarki ręczne i piły.

W przypadku skamieniałości zbudowanych z krzemionki tkwiących w skałach węglanowych, można posłużyć się metodami chemicznymi np. wytrawić skamieniałości w kwasie solnym. Także popularne, zwłaszcza w skałach marglistych jest stosowanie ługu potasowego (KOH).

Trzecią metodą dająca czasami dobre efekty jest metoda zamrażania - pozwala ona w miarę dokładne usunięcie słabo zwięzłych i porowatych skał np. niektórych piaskowców.

Szczegółowo sposoby preparacji zostały opisane w artykule Tomasza Suleja, także zachęcam do lektury -  ARTYKUŁ O PREPARACJI

 

 

Po lewej: kolejne etapy preparacji kalcytowego rostrum belemnita z opoki

 
 Stanowisko preparacyjne

 
Oprócz podstawowych narzędzi jak młotek, rylce i igły na stole preparacyjnym warto mieć cążki, szczoteczki oraz papier ścierny

 
Maszynka udarowa - grawerka


Preparacjia dewońskiego trylobita za pomocą profesjonalnej igły pneumatycznej

 
Maszyna do cięcia płytek, wraz z ochronną maską i okularami - dzięki niej łatwo możemy pozbyć się nadmiaru skały oraz nadać odpowiedni kształt okazowi.

 

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl