WYJAZD TERENOWY - GÓRNY DEWON W GÓRACH ¦WIĘTOKRZYSKICH (SIERPIEŃ 2006)

_________________________________________

KIELCE - KŁM. KADZIELNIA - WIDOK NA WSCHODNIˇ ¦CIANĘ
WAPIENIE FRANU I ZALEGAJˇCE POWYŻEJ MARGLISTO-ŁUPKOWE UTWORY FAMENU

PANORAMA KŁM. KADZIELNIA

KADZIELNIA - "SKAŁKA GEOLOGÓW" (REZ. PRZERODY NIEOŻYWIONEJ); SKAŁKA ZBUDOWANA JEST Z WAPIENI STROMATOPOROIDOWO-KORALOWCOWYCH FRANU (DEWON).

KADZIELNIA - KORALOWIEC KOLONIJNY ALVEOLITES SP. TKWIˇCY WE FRAŃSKIM WAPIENIU

KIELCE - KAMIENIOŁOM ¦LUCHOWICE, ODSŁANIAJˇ SIE TU WAPIENIE, MARGLE I ŁUPKI GÓRNEGO DEWONU (FRAN/FAMEN)

¦LUCHOWICE - FAŁD

MIEDZIANKA (REZ. PRZYRODY) - NA SZCZYCIE MALOWNICZE, WAPIENNE SKAŁKI.

SKAŁY TE NALEŻˇ DO SERII STROMATOPOROIDOWO-KORALOWCOWEJ FRANU; NA MIEDZIANCE Sˇ NOTOWANE TAKŻE MARGLISTE UTWORY FAMENU, KTÓRE ZOSTAŁY TEKTONICZNIE WCI¦NIĘTE W OBRĘB FRAŃSKICH WAPIENI.

MIEDZIANKA - HAŁDY U PODNÓŻA POŁUDNIOWEGO STOKU GÓRY - ¦LADY PO DAWNYM GÓRNICTWIE MIEDZI

NA HAŁDACH TYCH MOŻNA ZNALE¬Ć OKAZY PIERWOTNYCH SIARCZKÓW (CHALKOPIRYT, CHALKOZYN) JAK I WTÓRNYCH MINERAŁÓW (AZURYT, MALACHIT, OLIVENIT)

NA MIEDZIANCE ZNAJDUJE SIĘ KILKA NIEZBYT DUŻYCH JASKIŃ I SZTUCZNYCH WYROBISK

KOWALA - KAMIENIOŁOM WAPIENI I MARGLI GÓRNEGO DEWONU;

CIEMNE MARGLE I WAPIENIE FAMENU W KTÓRYCH MOŻNA ZNALE¬Ć SPIRYTYZOWANˇ FAUNĘ, GŁÓWNIE GŁOWONOGÓW

MARGLISTO-ŁUPKOWE UTWORY FAMENU, NAD KTÓRYMI NIEZGODNIE ZALEGAJˇ ZLEPIEŃCE PERMU (CZERWONY SPˇGOWIEC)

ZAFAŁDOWANIA W MIĘKKICH UTWORACH FAMENU

W TWARDSZYCH  ŁAWICACH WAPIENI BARDZO DOBRZE WIDOCZNY JEST KLIWAŻ

CZARNE ŁUPKI BITUMICZNE - W KAMIENIOŁOMIE, W UTWORACH FAMEŃSKICH JEST KILKA TAKICH POZIOMÓW

TWARDE WAPIENIE FRANU CZĘSTO Sˇ POCIĘTE LICZNYMI ŻYŁAMI KALCYTU, W KTÓRYCH NIEKIEDY TRAFIAJˇ SIĘ PUSTKI Z ŁADNYMI DRUZAMI