OFERTA - Geoedukacja, wycieczki terenowe, warsztaty geologiczne

 

 

 

Śledź profil GEOpasja na facebooku,  tam pojawiają się informacje m.in. o organizowanych wyprawach po minerały - www.facebook/geopasja

Kontakt:  poczta@grzegorzbijak.pl / Facebook

 

O MNIE

Nazywam się Grzegorz Bijak i od najmłodszych lat moją pasją są minerały jak i szeroko pojęte nauki o Ziemi. Swoje zainteresowania rozwijałem podczas studiów na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - aktywnie uczestniczyłem w wielu wydarzeniach takich jak konferencje, warsztaty, wycieczki terenowe, projekty naukowe jak i współzarządzałem kołem naukowym Koło Młodych Geologów. Brałem udział w wielu wyjazdach w teren odwiedzając kilkaset stanowisk geologicznych od Bałtyku po Tatry, a także w wyprawach zagranicznych z młodzieżą szkolną (m.in. Maroko, Krym, Bułgaria, Węgry, Alpy) we współpracy z Pracownią Geologiczną "Spirifer". Od 1999 roku udzielam się aktywnie w internecie w kwestii popularyzacji nauk geologicznych i kolekcjonowania minerałów  - stworzyłem najstarszy tematyczny portal geopasja.pl, forum geologiczne oraz bloga o Dolnym Śląsku. Zajmuję się także fotografią oraz filmem - od wielu lat fotografuję minerały, przyrodę nieżywioną i krajobrazy, a moje zdjęcia trafiały do czasopism zagranicznych lecz największym sukcesem było zdobycie 1 miejsca w konkursie National Geographic.
W 2013 roku przeprowadziłem się z Warszawy i zamieszkałem u podnóża Gór Sowich w Bielawie, gdzie staram się działać w kierunku promowania geoturystyki.
Od 2018 roku jestem certyfikowanym przewodnikiem Geoparku Przedgórze Sudeckie.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą i współpracy.

WYCIECZKI GEOTURYSTYCZNE I WARSZTATY TERENOWE

- zobacz szczegóły, miejsca i terminy najbliższych wypraw

 

 

WYPRAWY PO MINERAŁY
TERENOWE WARSZTATY GEOLOGICZNE
USŁUGI PRZEWODNICKIE

 • Organizuję wyprawy w teren dla klientów indywidualnych jak i grup. Zdecydowanie większość wycieczek jest skierowana dla rodzin z dziećmi.
   

 • Odwiedzamy miejsca występowania ciekawych minerałów, skał i skamieniałości - każdy będzie mógł własnoręcznie pozyskać okazy.
   

 • Podczas wycieczek opowiadam o ciekawostkach geologicznych danego miejsca, historii geologicznej regionu, powstawaniu występujących tam minerałów i skał; także pomagam w rozpoznawaniu zebranych okazów.

 • Główne zagadnienia poruszane podczas warsztatów:
  - podstawy rozpoznawania minerałów i skał;
  - zasady poszukiwania i wydobywania okazów, niezbędny ekwipunek, zasady BHP;
   

 • Opcjonalnie warsztaty mogą objąć zagadnienia:
  - planowanie wycieczek, analiza map geologicznych, wykorzystanie zasobów geoportalu (LIDAR), literatura geologiczna;
  - mycie, czyszczenie i preparacja okazów (chemia, sprzęt);
  - zasady kolekcjonowania i tworzenia własnego zbioru, przygotowanie i ekspozycja okazów;
  - cięcie i szlifowanie okazów
   

 • Oferują także planowanie tras i oprowadzanie zoorganizowanych wycieczek po atrakcjach geoturystycznych i stanowiskach geologicznych;
  - charakterystyka skał i minerałów występujących w odsłonięciach i co potrafią nam powiedzieć o historii geologicznej regionu dolnośląskiego
  - obserwacje zjawisk geologicznych oraz wyjaśnienie ich genezy
  - obiekty górnicze i historia z nimi związana

 

 

 

 

 

 

   

WARSZTATY I WYKŁADY

Oferuję poprowadzenie warsztatów kameralnych / wykładów o tematyce geologicznej dla grup zoorganizowanych (szkoły, kolonie) jak turystów indywidualnych - na miejscu u klienta.

Zajęcia prowadzę z odpowiednio przygotowanymi materiałami dydaktycznymi (m. in. kolekcje okazów, mikroskopy, plansze) a także z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (posiadam własny projektor/ekran).
 

Tematy ogólne:

 • Minerały: czym są, ich właściwości, rozpoznawanie, wykorzystanie

 • Skały: podział, powstawanie, charakterystyka wybranych skał, rozpoznawanie, wykorzystanie

 • Procesy geologiczne - wulkanizm, ruchu górotwórcze, procesy rzeźbotwórcze itd.

 • Skamieniałości - powstawanie, charakterystyka, znaczenie w geologii

Tematy dotyczące konkretnych rejonów Dolnego Śląska:

 • Minerały, kamienie ozdobne i szlachetne - miejsca występowania, historia pozyskiwania, najsłynniejsze odkrycia.

 • Surowce mineralne i złoża Dolnego Śląska / górnictwo

 • Budowa i historia geologiczna wybranych rejonów Dolnego Śląska

 

 

Geoturystyka na rowerze -  prowadzenie wycieczek rowerowych, planowanie i projektowanie tras z uwzględnieniem atrakcji geoturystycznych i geostanowisk a także innych atrakcji po trasie wycieczki.

Warsztaty fotograficzne:


- makrofotografia minerałów
- fotografia studyjna
- fotografia krajobrazowa - warsztaty plenerowe /  fotowycieczki

 

Warsztaty filmowe / operatorskie

Oferuję przygotowanie dydaktycznych zestawów minerałów i skał wraz z opisem - od podstawowych, małych zestawów po duże, z rzadszymi okazami. Także zestawy dobrane tematycznie do regionu.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I SPRZĘTOWE

 

- bogaty zbiór minerałów, skał i skamieniałości ze świata jak i z regionu dolnośląskiego, liczący kilka tysięcy okazów

- biblioteczka geologiczna, zbiór map geologicznych

- mikroskop polaryzacyjny do płytek cienkich / szlifów skał
- mikroskop stereoskopowy
- oświetlenie ultrafioletowe do prezentacji fluorescencji minerałów
- licznik Geigera do pomiaru promieniotwórczości
- wyposażenie do pracy w terenie (młotki, przecinaki, kilofy itp.)

- pracownia obróbki kamienia: sprzęt do ciecia i szlifowania kamieni, preparacji mechanicznej, czyszczenia ultradźwiękami.

- mobilne studio fotograficzne do makrofotografii okazów