MAPA STANOWISK GEOLOGICZNYCH (MINERALOGICZNYCH, PALEONTOLOGICZNYCH)
 
 

 

Mapa zawiera ciągle powiększaną bazę danych o polskich stanowiskach geologicznych (aktualnie ponad 300 miejsc). Druga warstwa mapy zawierać będzie lokalizacje stanowisk zagranicznych. W większości stanowiska mają bardzo uproszczony opis dotyczący rodzaju miejsca oraz typu występujących (lub wydobywanych) skał. Lokalizacje oznaczone na niebiesko zawierają odnośnik do szczegółowego opisu wraz ze zdjeciami.

Część stanowisk jest rezerwatami / pomnikami przyrody nieożywionej, bądź leżą na terenie parków narodowych - z tego powodu zakazane jest tam używanie młotka oraz niszczenie skał i rozkopywanie ściółki (to dotyczy również terenów Lasów Państwowych). Także wiele jest unikalnych i bardzo małych stanowisk, więc uchrońmy je przed dewastacją poprzez nadmierne używanie młotków i kilofów.

 

 

 

 

 

 

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl