Ruchy masowe na skarpie wiślanej w Dobrzyniu Nad Wisłą

Grzegorz Bijak

Internetowe Czasopismo Geologiczne, NR 2


Tekst w PDF

Artykuł porusza zagadnienie związane z procesami zboczowymi na wysokim brzegu Wisły w okolicy Dobrzynia. Krótkiej charakterystyce zostały poddane główne typy ruchów masowych oraz omówiony został proces powstawania pewnych form i elementów osuwisk.