Przyczynek do znajomości kilku minerałów z wapieni górnojurajskich z kamieniołomu Gliniany k. Ożarowa.

Grzegorz Bijak

Internetowe Czasopismo Geologiczne, NR 1


Tekst w PDFStreszczenie
Artykuł porusza temat występowania kilku minerałów w obrębie jurajskich wapieni, które twórzą różnego typu skupienia i paragenezy. Część minerałów jak kalcyt jest popularna w tego typu utworach, jednak groniaste skupienia chalcedonu w paragenezie z kwarcem czy kalcytem należą do ciekawostek wśród jurajskich skał wapiennych. Interesujące jest też występowanie wtórnej mineralizacji siarczanowej wśród margli. Oprócz opisu minerałów, w artykule poruszona jest także kwestia ich genezy.