OŻARÓW - kamieniołom "Gliniany" / Cementowni Ożarów

Lokalizacja
Kamieniołom znajduje się na Pogórzu Iłżeckim, około 6 km na północ od Ożarowa, przy trasie Warszawa-Sandomierz. Przy kamieniołomie znajduje się cementowania, która wraz z kamieniołomem należy do Grupy Ożarów S.A.

Opis
Jest to dość duży kamieniołom wgłębny o długości przekraczającej 2 km. Ma on nieregularny kształt, posiada dwa poziomy z czego dolny poziom jest udostępniony 3 oddzielnymi wyrobiskami. W kamieniołomie można wydzielić 3 główne części
- część południowa, praktycznie już zarzucona, górny poziom osiągnął granice złoża.
- część północna - największa a także najintensywniej eksploatowana; górny poziom ma około kilometra szerokości a na północnej ścianie można prześledzić prawie cały profil osadów odsłaniających się w kamieniołomie; w tej części znajdują się pozostałe dwa wyrobiska dolnego poziomu.
- część zachodnia - nieregularne wyrobiska, założone w skrasowiałej części złoża - tu eksploatuje się piaski kredowe i gliny krasowe.

W kamieniołomie eksploatowane są górno jurajskie wapienie i margle złoża Gliniany-Duranów.

ZDJĘCIA KAMIENIOŁOMU

Geologia

Wiek: górna jura: górny oksford-dolny kimeryd, we wschodniej części także kreda - alb-cenoman.

Litologia: jura - zróżnicowane wapienie: w. pelitowe, w. oolitowe, w. onkolitowe, w. organodetrytyczne, muszlowce ostrygowe, laminity, w. margliste, margle; kreda - piaskowce, margle piaszczyste z fosforytami i czertami, glaukonitowe.

ZDJĘCIA SKAŁ, FAUNY I STRUKTUR