Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
 

Dział ten będzie prezentował informacje dotyczące głównie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jak i obszarów do niej przylegających.

Będą tu umieszczane wiadomości tyczące geologii, geomorfologii, zjawisk krasowych, stanowisk geologicznych i ciekawostek krajoznawczo-turystycznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Zamiarem autora jest zaprezentowanie zarówno popularnych miejsc i obiektów jak również i miejsc mniej znanych, ale często równie bardzo interesujących.

Krzysztof Pietras

SYSTEM / OKRES ODDZIAŁ / EPOKA PIĘTRO  / WIEK

JURA
145 - 199 mln lat

JURA GÓRNA
( MALM )
145 - 161 mln lat
TYTON
KIMERYD
OKSFORD
JURA ŚRODKOWA
( DOGGER )
161 - 175 mln lat
KELOWEJ
BATON
BAJOS
AALEN
JURA DOLNA
( LIAS )
175 - 199 mln lat
TOARK
PLIENSBACH
SYNEMUR
HETANG

 

INFORMACJE OGÓLNE

 PODZIAŁ BIOSTRATYGRAFICZNY ( AMONITY ) 
JURY ŚRODKOWEJ I GÓRNEJ
WYŻYNY KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKIEJ

OPISY CIEKAWYCH MIEJSC

Dziewki k. Siewierza
Włodowice
Częstochowa - Bugaj
Częstochowa - Prędziszów

PRZEGLĄD SKAŁ Z REJONU WYŻ. KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zlepieniec myślachowicki
Wapień detrytyczny z Siedlca

ATLAS FORM SKALNYCH WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

Część I
Część II
Część III

INNE:

Złoża kalcytu i jego eksploatacja  na terenie Wyżyny Częstochowskiej
Galeria - Fauna keloweju okolic Krakowa. Kolekcja: A. Górny (AGH Kraków)