Mineralogia − nauka zajmująca się badaniem minerałów.

Głównym zadaniem mineralogii jest poznanie budowy wewnętrznej minerału, morfologii jego kryształów, genezy, występowania, asocjacji oraz chemizmu. Naukami wywodzącymi się z mineralogii są petrologia, petrografia, gemmologia, krystalografia i jej pochodne. Mineralogia dzieli się także na topomineralogię (nauka o występowaniu minerałów), mineralogię genetyczną oraz mineralogię opisową. Jest przede wszystkim nauką interdyscyplinarną, pełni istotną rolę w badaniach w zakresie chemii, fizyki, ochrony środowiska, astronomii, medycyny oraz w naukach technicznych.

Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałek krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.

Do minerałów nie zalicza się mineraloidów: - substancji bezpostaciowych o jednorodnej strukturze chemicznej, - substancji powstałych w wyniku zniszczenia struktury krystalicznej minerału pod wpływem promieniowania jonizującego, - rtęci.

 

  Podstawy krystalografii
  Pokrój minerałów
  Skupienia minerałów  
  Twardość
  Właściwości optyczne (barwa, rysa, pleochroizm itp.)
 

SYSTEMATYCZNY  PRZEGLĄD  MINERAŁÓW
Główne cechy i właściwości minerałów

   

 

GALERIE ZDJĘĆ MINERAŁÓW

Minerały - różne / luty 2015

 

Minerały Świata 3

 

Minerały Świata 2

 

Minerały Świata 1

Minerały Polski 1

Minerały Dolnego Śląska